храм

Църквата в село Воден

Храмът "Свети Николай" в село Ярджиловци

Пред храма "Кандария Махадева" в Индия

ггф