биволска чапла

Екип от доброволци на БДЗП прави първото категорично доказателство за гнездене на биволската чапла в България.

ггф