Северна Македония

Просторите на Охридското езеро

Поглед над град Щип

Смилевският манастир "Св. Св. Петър и Павел", Северна Македония

Река Вардар при стария град Велес, Северна Македония

Манастирът Свети Наум край бреговете на Охридското езеро

Манастирът „Св. Йоаким Осоговски“ край Крива паланка в Северна Македония

Есен в националния парк „Маврово“, Република Северна Македония

Поглед от планината Галичица към Охридското езеро

В интересния фотопис на учителя по география в Гостивар Дарко Оносимоски ни представя красотата на Каменянските водопади в Шар планина на територията на Северна Македония.

Манастирът Св. Наум откъм Охридското езеро

Изглед по течението на Лешничка река в Шар планина, Северна Македония

Парламентът на Северна Македония гласува създаването на нов, четвърти национален парк в страната – Шар планина. Отличава се с изключително голямо биологично разнообразие.

Изглед към Охрид

Изглед от Скопие

Настоящата тестова игра е посветена на Северна Македония. Успех!

Започни
ггф