Галичица

Поглед от планината Галичица към Охридското езеро

ггф