европа

Изглед от Люцерн, Швейцария

По улиците на Брюж, Белгия

Червен списък оценява регионалния риск от изчезване на 544 вида птици в над 50 държави и територии в Европа според категориите и критериите на IUCN. Рискът от изчезване за всеки вид е оценен от степен „незастрашен“ до „изчезнал“.

Публикуваните данни от програма „Коперник“ разкриват интересна информация за бързия темп на нарастване на температурата на въздуха, особено в Северното полукълбо. На места в Сибир температурата се е повишила с 6°C спрямо периода 1980 – 2010 г.

Представяме ви интерактивна презентация, посветена на физикогеографските рекорди и феномени на континента Европа.

Пет важни факта за р. Дунав Втората по дължина река в Европа – 2860 km. Водосборният ѝ басейн е 803 000 km2, а оттокът – 6500 m3/s.

Настоящата тестова игра е държави в Европа. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Португалия. Успех!

Започни

Из закътаните малки площади на Лисабон

Поглед към Гибралтар

Из каналите на Венеция, Италия

Тест от Христо Кичиков, учител по география и Павел Вълчев от Габрово. Успех!

Започни

Тест от Христо Кичиков, учител по география и Павел Вълчев от Габрово. Успех!

Започни

Панорамен изглед към Княжество Монако

Изглед към красивия град Карлови Вари, Чехия

Страници

ггф