Табернас - европейската пустиня

Табернас - европейската пустиня

Табернас е пустиня в Южна Испания, известна и под името Алмерийска пустиня, която се намира в провинция Алмерия, на около 25 - 30 km от едноименната столица на провинцията. Площта ѝ възлиза на около 280 km². Тя се разполага в специално създадения национален природен резерват, обявен  през 1989 г., поради интересните пустинни ландшафти, уникални за континента. 

Пустинята е оградена от две планински вериги -  Сиера де Лос Филабрес от север и Сиера де Аламиля от югоизток, които ограничават достигането на влажните средиземноморски въздушни маси. 

Защитен обект в пустинята – красиви геоложки образувания и форми на релефа
(Сн. https://www.theneweuropean.co.uk/)

Климатичните фактори, които определят пустинята,  са средната годишна температура от 18 °C, над 3000 часа слънчево греене и образуващите се сухи и горещи ветрове. През летните месеци температурите през деня достигат около 45°C, а през нощта падат често и до 0°C. Валежите са ниски и достигат до около 200 - 240 mm. Ненапразно именно в пустинята Табернас е създаден най-големият европейски център за проучване на възможностите за оптимално използване на слънчевата енергия.

Центърът за соларни изследвания в пустинята Табернас
(Сн. https://helionoticias.es/)

Почвите са слабо развити, с малка дебелина и са предимно каменисто-песъчливи, не задържат влагата и това е основна причина растителността да е твърде рядка. 

Изглед от пустинята (Сн. https://en.wikipedia.org/)

Водата от дъждовете се оттича бързо, поради което ерозията е развита повсеместно със система от суходолия, като това създава  големи територии от неплодородни земи, известни като бедленд (от англ. badlands – лоши, безплодни земи). 

Бедлендите заемат значителна част от пустинята.
(Сн. https://www.dw.com)
Типичен изглед от вътрешността на пустинята Табернас (Сн. https://en.wikipedia.org/)

Малкото влага по руслото на временните потоци благоприятства развитието на сухолюбива (няколко вида треви и храсти) и ефемерна растителност (представена от тревисти видове, отличаващи се с много кратък вегетационен период, обикновено до две-три седмици). Тя позволява съществуването на относително бедния животински свят. Тук се срещат таралеж, два вида зайци, жълт скорпион, тарантула, черен отровен паяк, дроздове, орли (ястребов орел), бързолети, чавки, тетреви, свирци, чучулиги, няколко вида змии и гущери, костенурки и жаби и др. 

На границата на пустинята със съседните земи се срещат и палми.
(Сн. https://sand-boarding.com/tabernas)
Една от характерните птици в района е свирец.
(Сн. https://bg.wikipedia.org/)
Ястребов орел (Hieraaetus fasciatus) (Сн. https://commons.wikimedia.org)
Син скален дрозд (Monticola solitarius ) (Сн. https://bg.wikipedia.org/)
Един от видовете гущери в пустинята Табернас и черен отровен паяк - женски екземпляр (Latrodectus tredecimguttatus) (Сн. https://en.wikipedia.org/)
Жълт скорпион (Buthus occitanus)   (Сн. https://bg.wikipedia.org/)

Кратка разходка из пустинята Табернас:

Интересно е, че ландшафтите на Табернас са били оценени за подходящ декор на редица филми, между които „За няколко долара повече“, „Индиана Джонс и последният кръстоносен поход“ и др. За първия от тях било построено типично градче от Дивия запад, което в наши дни е превърнато в  посещаван забавен парк с атракции „Мини Холивуд”.

 

Част от испанския Холивуд - Форт Браво
(Сн. https://www.dw.com/en/spains-wild-west-the-tabernas)
Едноименното селище Табернас, разположено в пустинята, е с около 3800 житeли.
(Сн. https://bg.wikipedia.org/wiki)
Още един странен, но красив ландшафт от пустинята Табернас
(Сн. https://commons.wikimedia.org/ )

Ако попаднете в провинция Алмерия, намерете време да видите една европейска пустиня и да бъдете едновременно на Пиренейския полуостров и в Дивия запад на Северна Америка.

Румен Пенин

Проф. Румен Пенин е автор на книгата „Природна география на континентите“. Не пропускайте възможността да си я поръчате онлайн от нашия сайт.

Използвани източници:

https://www.naturascape.es/descubriendo-el-paraje-natural-desierto-de-ta... 

https://www.minube.com/rincon/sierra-de-filabres-a92635

https://www.andalucia.org/en/tabernas-leisure-and-fun-leisure-parks-fort...

https://en.wikipedia.org/wiki/Tabernas_Desert

https://el-sarmiento.com/blog/surroundings-and-activities/desert-of-tabe... 

Публикувано от Prof.Rumen.Penin

Проф. Румен Пенин е географ и пътешественик, ръководител на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет в периода 2006 – 2014 г., доктор от Московския държавен университет. Главен редактор е на електронното списание „Географ“. Автор е на книги, учебници, ръководства, монографии, научни статии, както и на фотографските изложби „Географията като приключение, географията като пътешествие“ и „Географията – пътешествие и приключение“, представени в над 100 селища на България. Изнася поредица от лекции, свързани със своите пътешествия, както и с географското образование и обучение в десетки селища в страната. Той е инициатор и председател на организационния комитет на Българския географски фестивал.

Сподели

Снимка на деня

Паметникът на Димитър Списаревски в квартал “Дружба 1”

ггф