Незаконното убиване е основна заплаха за птиците в Европа

Докладът разкрива мащаба и обхвата на незаконното убиване на птици, като в Северна и Централна Европа и Кавказкия регион нелегално всяка година се убиват между 400 хил. и 2,1 млн. птици, главно заради спорт или заради „контрол върху вредителите“.
 
Най-засегнати от тези практики са водоплаващите и пойните птици. Само в Азербайджан се убиват между 160 000 и 900 000 водоплаващи птици годишно. Хищните птици, както и гълъбите, също са сериозно повлияни от този тип заплаха. Именно хищните птици са с най-голям процент засегнати от незаконно убиване видове - 51 от общо 52 вида.
 
Както в Централна Европа, така и в Кавказ водеща причина за незаконното убийство на птици е спорта. В Северна Европа основната мотивация е т.нар. „контрол върху хищниците“. 20-те места с най-висок процент на незаконно убиване на птици в Северна Европа, Централна Европа и Кавказ се намират в шест „горещи точки“: Армения, Азербайджан, България, Грузия, Германия и Нидерландия. Шест от тези зони попадат в Азербайджан.
 
Новият доклад „The ​​Killing 2.0“ предлага първа научна база за незаконно убиване на птици в Северна Европа, Централна Европа и Кавказ. Необходимо е събирането на повече данни и увеличаване на мониторинга, за да може да се проследи напредъка по разрешаването на този проблем.
 
Главният изпълнителен директор на BirdLife International, Патриша Зурита, заяви: Вие, аз, всички ние, трябва да спрем това избиване на птици и да осъзнаем, че има правила и разпоредби, които има причина да съществуват. Птиците са част от общото ни наследство, за което имаме отговорността да се грижим и да предадем на следващото поколение. Данните на BirdLife показват колко слабо се справяме с това и колко много усилилия още трябва да вложим. Първият доклад “The Killing“ помогна да се въведат важни промени в страни като Кипър и Италия. BirdLife International като световен шампион в борбата за безопасни миграционни пътища продължава да използва науката като част от  нашите природозащитни усилия и се надяваме, че шокиращите резултати от “The Killing 2.0” ще помогнат за прекратяване на незаконното убийство на птици в Европа, Кавказ и останалата част от пътя на миграция.
 
Пълният доклад The Killing 2.0“ може да бъде намерен тук.
 
Източник: БДЗП
 
 

Публикувано от geolub

ггф