Със 7 процента на година намалява балканската популация на египетския лешояд за последните 30 години

Специалисти по вида в България, Сърбия, Албания, Турция и Македония изследват и обобщават цялата информация за египетския лешояд от Балканския полуостров от 1980 до 2013 г. От изследването става ясно, че популацията на вида от 600 двойки през 1980 г. е спаднала до по-малко от 100 през 2013 г. или спадът е със 7% на година!
 
 
За този период египетските лешояди не само намаляват числово, но и изчезват напълно от цели страни и региони. Документираният спад е само продължение на този, започнал десетилетия преди началото на систематичното броене на лешоядите. Преди египетският лешояд се е срещал в Украйна, Румъния, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Сърбия, а в Гърция и Албания няколкото останали двойки са на ръба да изчезнат завинаги.
 
 
В рамките на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ се извършват редица проучвания за причините, довели до този спад и оказващи влияние и днес. Те могат да се търсят, както на Балканския полуостров, така и по дългия миграционен път, който видът всяка година изминава, и в местата за зимуване в Африка. Основни заплахи са отровните примамки, нарочно поставени за други видове животни, необезопасените електрически мрежи, нелегалната търговия с редки животни. Ключово постижение в дългата борба за спасението на вида е обезопасяването на изключително смъртоносната за египетските лешояди електрическа линия в Судан, за което съвсем наскоро БДЗП спечели наградата за добри практики от Renewable Grid Initiative.
 
 
Статията е озаглавена: „Спад в популацията и свиване на ареала на разпространение на египетския лешояд (Neophron percnopterus) на Балканския полуостров“.
 
 
Автори: METODIJA VELEVSKI, STOYAN C. NIKOLOV, BEN HALLMANN, VLADIMIR DOBREV, LAVRENTIS SIDIROPOULOS, VICTORIA SARAVIA, RIGAS TSIAKIRIS, VOLEN ARKUMAREV, ANTONIA GALANAKI, THEODOROS KOMINOS, KALLIOPI STARA, ELZBIETA KRET, BRATISLAV GRUBA Č, EMANUEL LISI Č ANEC, THANOS KASTRITIS, DIMITRIS VAVYLIS, MIRJAN TOPI, BLEDI HOXHA and STEFFEN OPPEL.
 
 
Статията може да бъде намерена тук.
 
 
 
Източник: БДЗП
 
 

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Изглед от ез. Комо и красивите му брегове

ггф