Видлич

Връх Басарски камен във Видлич планина, Сърбия

ггф