Национален конкурс за есе „Климатът се променя! А аз?“

От Информационния център по растителна биотехнология на Агробиоинститут, София обявяват национален конкурс за есе за ученици, студенти и докторанти на тема: „Климатът се променя! А аз?“.

Участниците в конкурса са разпределени в три групи:

  • I група – ученици от V до VII клас;
  • II група – ученици от VIII до XII клас;
  • III група – студенти и докторанти.

Всички материали по конкурса трябва да са в съответствие с обявената тема. Оценяването ще се извърши от специално жури.

Есетата изпращайте по електронната поща на адрес pbic@abi.bg, като посочите трите си имена, клас/курс (възраст), учебно заведение, населено място.

Крайният срок е 25 март 2020 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 2 април 2020 г. на уебсайта на Организатора – plantbiotech.bg.

За победителите има парични награди, които ще им бъдат изпратени по пощата.

Отличените участници декларират съгласието си за публикуване на есетата на сайта на Организатора – plantbiotech.bg.

Конкурсът се организира в рамките на проект „СТАРБИОС2“ GA 709517, програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС.

Личните данни на участниците в Конкурса ще бъдат обработени единствено за целите на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679.

Източник: Агробиоинститут

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Поглед към град Мелник

ггф