студенти

Студентското състезание е част от фестивалната онлайн програма.

Национални географски конкурси 2021 - част от Българския географски онлайн фестивал - 2021

Предстои ти кандидатстване за бакалавър и искаш да съчетаеш образованието си с изучаването на практико-приложни дисциплини, които да ти дадат възможност за успешна професионална реализация в страната и чужбина!

Програмата “Learn ArcGIS” има за цел да подпомогне дистанционното обучение на студентите по време на пандемията от COVID-19.

Национален конкурс за есе за ученици, студенти и докторанти на Информационния център по растителна биотехнология на Агробиоинститут, София.

Национален географски конкурс за изработване на карта от студенти

В конференцията могат да вземат участие студенти и докторанти от цялата страна.

Възможности за платен професионален студентски стаж в Българската академия на науките

Един от националните географски конкурси, предшестващи Българския географски фестивал - Стара Загора 2019

За пръв път студентско състезание ще бъде част от фестивалната програма

Национален географски конкурс за изработване на карта от студенти

Калин Сейменов, студент 4. курс в специалност „География“ на Софийския университет и сътрудник на Географ БГ, е първият лауреат. 

Българското географско дружество набира стажанти по програмата на МОН за студентски практики. 

Българският географски портал – Географ БГ организира конкурс за географска карта за студенти и докторанти като част от проявите, свързани с Българския географски фестивал – Русе 2018. Научете повече!

Представяме ви отличените географски карти в националния конкурс за студенти „Светът и България се променят”.

Страници

ггф