Св. Богородица

Църквата "Св. Богородица" в Бобошево

ггф