ортофото

Ортофото на Велико Търново с нанесени изохипси

ггф