Киото

Пред входа на един от многобройните шинтоистки храмове на Киото, Япония

ггф