Киото

Един от символите на Япония - Златният храм в Киото

Рьоанджи - една от красивите каменни градини в Киото, Япония

Пред входа на един от многобройните шинтоистки храмове на Киото, Япония

ггф