дива природа

Дарителска кампания „Зимен дом за болни костенурки“

Участник в 39-тото преброяване на водолюбивите птици

Тази година от 16 до 18 януари при необичайно високи за зимата температури се проведе 39-тото преброяване на зимуващите водолюбиви птици, координирано от БДЗП.

Популацията на тигри в Индия се е увеличила с 30% за последните четири години.

"АЗ ПАЗЯ ГОРИТЕ И ОРЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ" - Кампания за предотвратяване престъпленията срещу дивата природа. Научете повече!

ггф