Кампания за предотвратяване престъпленията срещу дивата природа

Ако едно дърво в гората падне и наоколо няма кой да го чуе, издало ли е то звук?“ - попитал философът. 
 
Ние можем да си зададем подобен въпрос : Ако незаконни действия срещу дивата природа се случват без никой да говори за тях, те случили ли са се наистина? В тази връзка бихме се запитали какво тогава е необходимо, за да предотвратим тези престъпления.
 
Престъпленията срещу дивата природа са проблем, на който до скоро не е обръщано необходимото внимание. В последните няколко години обаче, се оказва, че в следствие на подобни престъпления световно застрашени видове са вече на прага на изчезването. Такъв пример за България е ловният сокол. Дивата флора и фауна са защитени от международни конвенции като CITES както и от Европейското и Българското законодателство.
 
Примери за престъпления срещу дивата природа са незаконното залавяне на животни от дивата природа и отглеждането им в плен, ограбване на гнезда, яйца и малки от дивата природа; трафик и търговия със защитени видове; използване на незаконни и неселективни методи за лов с примамки и отрови; бракониерски острел; незаконно препариране и др. Всички тези деяния са сериозни престъпления, които се санкционират строго от закона. Според Наказателния кодекс на Република България: „Който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни без  необходимото за това разрешение, се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба от 10 000  до 20 000 лв и с компенсиране на нанесените щети”. 
 
 
Какво можем да направи всеки, за да предотврати подобни незаконни действия? 
 
Всеки от нас може да се запознае с най-често срещаните случаи на престъпления срещу дивата природа и да поеме инициатива за тяхното разкриване като: подаде, сигнал, представи доказателства и  съдейства на институциите. 
 
Без значение от коя част на България сте, каква длъжност изпълнявате и какво е престъплението, което сте разкрил/а, ценното е, когато споделите тази информация, за да се чуе! 
 
ИАГ и БДЗП обявяват конкурс с награди за всеки, който спомогне разкриването на престъпления срещу дивата природа. 
 
Изисквания към кандидатите
 
Всеки желаещ може да направи номинация в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“. Можете да номинирате както себе си, така и ваш колега или познат. Изпратете кратко описание на извършеното според вас престъпление (не повече от 500 думи) и действията, които сте предприели то да бъде предотвратено. За допълнителни доказателства за действията предприети от кандидата ще се считат снимки, кореспонденция с институция, както документи доказващ развитието на случая. 
 
Изпращайте вашите номинации на адрес: martina.popova(at)bspb.org до 20.11.2014 г. Не забравяйте да ни изпратите вашите данни за контакт: имена, адрес, електронна поща и телефон.
 
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на интернет страниците на ИАГ и БДЗП не по-късно от 5 декември 2014 г. 
 
 
Критерии за оценка (общо 50 точки)
 
Всеки един критерий носи по 10 точки на всеки участник. 
 
• Инициативност
 
• Познаване и прилагане на нормативната уредба
 
• Постоянство (в случай на затруднения при решаване на даден случай)
 
• Работа с други държавни и общински органи, собственици на гори и местно население
 
• Оригиналност в подхода
 
 
Награди
 
Кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ ще предостави 10 бр. награди по 150 лв. 
 
 
 
За допълнителна информация:
 
 
 
Мартина Попова
 
Отговорник комуникации
 
0878599354     
 
 
 
 
Димитър Градинаров
 
0878599378
 

Публикувано от Анонимен (непроверено)

Сподели

Снимка на деня

Село Теплен в подножието на планината Стъргач

ггф