Чепън

При билото на планината Чепън

Карстовият силует на планината Чепън