карст

Карстовият извор Глава Панега

Скалният феномен Столо, Западна Стара планина

Скалната арка край с. Тюленово

Нова природна забележителност в България с цел опазване на скален феномен, наподобяващ скална арка между морето и сушата.

Първото международно ученическо състезание на тази тема ще се проведе през лятото на 2019 г.

Карстов скален комплекс на морския бряг на остров Палаван, Филипини

До 19 май 2019 г. е отворено за участие четвъртото издание на конкурса „Карст под защита – дар за поколенията”, организиран от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ - БАН.

Природната забележителност Скелеподібне оголення верхньої крейди, Украйна

Поглед от вр. Йезерце, Проклетия (2694m)

Връх Издремец (1492,6 m) - втори по височина в Голема планина

Ново географско научно издание, посветено на карста.

Карстовият силует на планината Чепън

Отражение във водите на р. Панега

При Девненските карстови извори

Изворът в землището на с. Златна Панега е емблематичен за подземните води в България и за природата на Предбалкана. Дебитът на извора варира между 700 до 5000 l/s, заради което той се приема за най-големия единичен извор в България.

Книгата „Карст и карстови ландшафти” представлява един интересен научен труд във вид на сборник, събрал проучвания на автора по посочената тема в продължение на над 50 години. Проблемите в областта на карстовите процеси и тяхното отражение върху ландшафтите е научен проблем, който се проследява през целия творчески път на автора проф. д-р Ангел Велчев.

Страници

ггф