Узбекистан

Централните части на град Хива, Узбекистан

Древната крепост "Арк" в Бухара, Узбекистан

Медресето Мири Араб в Стария град на Бухара, Узбекистан

Край джамията Боло Хауз с красивото й минаре; гр. Бухара, Узбекистан

Светлините на Самарканд, Узбекистан

Аралско море е бивше голямо безотточно езеро, намиращо се в Централна Азия, на границата между Казахстан и Узбекистан. Поради отклоняването на водите на двете захранващи го реки, езерото пресъхва в по-голямата си част с огромна бързина само за последните няколко десетилетия.

ггф