Вулканът със зашеметителните електриково сини изригвания

Вулканът Иджен в източната част на остров Ява в Индонезия е забележителен със своите електриково сини изригвания, които не се дължат на цвета на лавата, а на пламъка от изгарянето на серни газове. Газовете излизат от пукнатини във вулкана при високо налягане и температура – до 600 °C. При контакт с въздуха се запалват, а пламъците достигат височина до 5 m.

Автор: Thomas Fuhrmann, cc-by-sa 4.0, Commons Wikimedia
Автор: Seshadri.K.S, cc-by-sa 4.0, Commons Wikimedia

 

3D изображение на вулкана
Автор: Asybaris01, PD-USGov-NASA, Commons Wikimedia

Явлението добива популярност след дългогодишно документиране на вулкана от фотографа на Нешънъл Джиографик Оливър Грунуолд. Именно публикациите в списанието са причината за големия интерес сред туристите.

Изгарянето на серните газове се охлаждат и акумулират сяра. Минна компания поставя керамични тръби, чрез които се отвеждат серните газове. При охлаждането им се кондензира течна сяра, която впоследствие се втвърдява. Тези тръби имат задачата да ускорят образуването на сяра. Вулканът Иджен е известен с хората, които насипват сярата в кофи и на гръб ги пренасят на разстояние повече от 3 km. Сярата се продава за по-малко от 0,10 лв. Те могат да носят товари от 80 до 100 kg веднъж на ден - или два пъти, ако работят през нощта. Добивът на сяра от вулкана започва преди около 40 години. Често тези хора запалват огньовете с изгарянето на серните газове, които позволяват на фотографите да направят добри снимки през нощта. Работата е изключително тежка, тъй като много от тези хора нямат противогази, а ако имат такива нямат възможност да сменят филтрите им. Голяма част от тях използват само мокри платнени кърпи, които да ги защитат от задушливата миризма на сярата.

Керамичните тръби и образуваната сяра около тях, която се добива от местните хора при тежки условия, почти без защитно облекло.
Автор: Candra Firmansyah, cc-by-sa 4.0, Commons Wikimedia
Кошниците, с които се пренася сярата.
Автор: Visions of Domino, cc-by-sa 2.0, Commons Wikimedia
Автор: Candra Firmansyah, cc-by-sa 4.0, Commons Wikimedia
Автор: HidayatOemar, cc-by-sa 4.0, Commons Wikimedia
Сувенири от сяра, които се продават на туристите.
Автор: Okkisafire, cc-by-sa 3.0, Commons Wikimedia

Вулканът е интересен и с най-голямото висококиселинно кратерно езеро в света. Неговият обем е около 36 млн. m3. Тюркуазеният му цвят се дължи на високото съдържание на солна киселина в него. Отделяният хлороводород от вулкана реагира с водата и образува силно кондензирана солна киселина с pH малко над 0.

Автор: Sémhur, cc-by-sa 3.0, Commons Wikimedia
Автор: Okkisafire, cc-by-sa 3.0, Commons Wikimedia

Източник: Brian Clarck Howard, Stunning Electric-Blue Flames Erupt From Volcanoes

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Село Теплен в подножието на планината Стъргач

ггф