Увеличение на часовете по География и икономика в VI клас

В периода 1 – 31 юли 2020 г. се провежда обществено гласуване за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, преди да бъде гласуван от Министерски съвет.

Причините, които налагат изготвянето му, се основават на приетите изменения в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и са свързани със затваряне на пълния цикъл от прилагане на разработените в съответствие с влизане в сила на ЗПУО рамкови учебни планове и утвърдените заедно с тях учебни програми за основната степен на образование и в резултат на наблюдения и анализи по посока на постигането на очакваните резултати от обучението по различните учебни предмети за степента, както и становища на различни заинтересовани страни за оптимизиране на броя на часовете по отделни учебни предмети и за по-силен акцент в областта на дигитализацията.

Ново разпределение на часовете между учебните предмети ще влезе в сила от 15 септември 2020 г. за учениците, които през следващата учебна година ще са в първи и в осми клас. От 2021/2022 учебна година по новия учебен план ще учат и учениците, които ще са петокласници. 

Предвижда се увеличение на часовете по География и икономика в VI клас с 0,5 часа на седмица. Целта е да се осигури по-голяма възможност за практическо прилагане на знания и уменията в областта на географията и икономиката, когато се учи география на света. Така за година задължителните часове ще са 68 при сегашни 51 часа.

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Изглед от албанската столица Тирана

ггф