Увеличение на часовете по География и икономика в VI клас

В периода 1 – 31 юли 2020 г. се провежда обществено гласуване за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, преди да бъде гласуван от Министерски съвет.

Причините, които налагат изготвянето му, се основават на приетите изменения в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и са свързани със затваряне на пълния цикъл от прилагане на разработените в съответствие с влизане в сила на ЗПУО рамкови учебни планове и утвърдените заедно с тях учебни програми за основната степен на образование и в резултат на наблюдения и анализи по посока на постигането на очакваните резултати от обучението по различните учебни предмети за степента, както и становища на различни заинтересовани страни за оптимизиране на броя на часовете по отделни учебни предмети и за по-силен акцент в областта на дигитализацията.

Ново разпределение на часовете между учебните предмети ще влезе в сила от 15 септември 2020 г. за учениците, които през следващата учебна година ще са в първи и в осми клас. От 2021/2022 учебна година по новия учебен план ще учат и учениците, които ще са петокласници. 

Предвижда се увеличение на часовете по География и икономика в VI клас с 0,5 часа на седмица. Целта е да се осигури по-голяма възможност за практическо прилагане на знания и уменията в областта на географията и икономиката, когато се учи география на света. Така за година задължителните часове ще са 68 при сегашни 51 часа.

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Музиканти от Доленския район в Словения

ггф