Триглав

Залез през ранната есен в Стара планина

ггф