Софийският зоопарк помага изчезнали видове животни да се върнат в природата

Столичната зоологическа градина помага изчезнали видове животни да се върнат в природата. 15 елена лопатар и един благороден елен са предоставени от зоопарка за проекта на Фонда за дивата флора и фауна и Зелени Балкани „Светло бъдеще за черния лешояд“. Стадото от елени лопатари и благородния елен са настанени в обширно заграждение в близост до гр. Котел. Оградата е достатъчно висока и сигурна срещу хищници и там елените ще бъдат отглеждани и размножаване в естествени условия. Тяхното поколение ще бъде пускано и разселвано в природата от следващата година.

Една от стратегическите цели на Фонд за дивата флора и фауна, свързана с връщането на лешоядите в България, е подкрепа за дивеча и тревопасните животни (елени, сърни, диви кози). Техните популации са намалели драстично на места, вследствие на усилено бракониерство.

„Новата роля на модерните зоопаркове по света е да развъждат ценни, редки и застрашени видове животни, като приплодите се изпращат контролирано в естествената им среда, на места на които популацията е силно намаляла или видът направо е изчезнал“, казва Добромир Бориславов, директор на столичния зоопарк и допълва, че такива програми има за снежните леопарди, лешояди ягуари, тигри, гибони, папагали и др.

Зоологическата градина в София участва активно в спасяване на редки видове животни. През последните години неколкократно бяха освобождавани в природата забулени сови и египетски лешояди, излюпени и отгледани в зоопарка.

Източник: Зоологическа градина София

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Река Тиу в гр. Анси, Югоизточна Франция

ггф