Резултати от мониторинга на заетите територии на египетски лешояд в България и Гърция

Египетски лешояди
Освен по-големия брой двойки, тази година са регистрирани и доста наблюдения на неполово зрели птици, което е от важно значение за здравето и стабилността на популацията – те представляват „резерв“ от свободни индивиди в случай на загуба на една от птиците при размножаващите се двойки.
 
 
Една от новите двойки в Северна България е именно в Природен Парк „Русенски Лом“, където миналата година бе останала само една птица. Сега тя е сформирала двойка с по-млад партньор и макар птиците да не са загнездили, те връщат надеждата, че този вид все още не е изчезнал от Ломовете и са обект на редовен мониторинг, подхранване и охрана (съвместни дейности с Дирекцията на парка). Другата двойка от северна България също е обект на редовни грижи от страна на проекта и една от птиците, които я формират е именно лешоядът В28, опръстенен през 2008  г. в Източни Родопи, който сега явно е намерил нов партньор и е заел нова територия.
 
 
Въпреки, че резултатите от тазгодишния мониторинг са по-скоро явление, отколкото тенденция, заедно с по-високата продуктивност миналата година, те определено дават лъч надежда за вида в страната и за усилията, които се полагат за неговото опазване.
 
 
В Гърция са регистрирани 10 заети територии. От тях в Тракия има 5 активни територии с пет двойки – три в Дадя, в Компсатос и в Неа Санта. Четири от останалите пет територии са обитавани от четири двойки, а петата – от самотна възрастна птица.
 
 
 
Източник: БДЗП

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Панорамата от кулата на Джото, Флоренция

ггф