При устието на река Камчия

При устието на р. Камчия

При устието на река Камчия

Камчия е река в Североизточна България, Област Варна — общини Дългопол, Долни чифлик и Аврен, вливаща се в Черно море, северно от Стара планина. (в Античността е познато още и с името Панисус, е през средните векове като Тича. Дължината ѝ е 46 km, а заедно с лявата съставяща я река Голяма Камчия, която е приета за нейно начало — 244,5 km (VII място по дължина в България). Камчия се явява най-голямата българска река, вливаща се в Черно море, като отводнява почти цялата Източна Стара планина, части от Предбалкана и малка част от Дунавската равнина.

Долната част от течението на р. Камчия е мястото, където се намира най-големият български лонгоз. Лонгозните гори са влажни гори в умерените ширини, образувани около реки и техните ястия. Доминиращи дървесни видове са върби, тополи, бряст, елша. В България освен при Камчия лонгозни гори има при реките Батова, Ропотамо, Велек, Тунджа и др. Самото устие на реката е популярна туристическа дестинация, където може да се плава с лодки по реката, да се лови риби или просто да се бивакува на палатка. Непосредствено до устието се намира Санаторно-оздравителния комплекс "Камчия" с Учебно-възпитателния център "Юрий Гагарин.

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Пирин планина в района на хижа Демяница

ггф