Представяне на нова специалност „Геопространствени системи и технологии“ по време на географския фестивал

По време на Българския географски фестивал - Стара Загора 2019 ще бъде представена новата бакалавърска специалност Геопространствени системи и технологии“ към Гелого-географски факултет на Софийския университет. В неделния ден преди големия финал на отборното ученическо състезание Географиада доц. д-р Стелиян Димитров ще представи същността на новата специалност, която е създадена съвместно с Факултета по математика и информатика (ФМИ). 

Бакалавърската програма по „Геопространствени системи и технологии” е с четиригодишен курс на обучение и цели да подготви профилирани и квалифицирани специалисти с теоретични знания и практически умения в областта на геоинформационните системи и свързаните с тях технологии. Под термина геопространствени технологии се разбират три големи групи свързани технологични системи и технологични решения: Географски Информационни системи (ГИС), дистанционни изследвания на земята и Глобални навигационни системи (ГНСС).

Очаквайте скоро пълната програма от събитията по време на фестивала. 

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

ггф