In memoriam: Напусна ни доц. Мимоза Контева

In memoriam: Напусна ни доц. Мимоза Контева

С прискърбие съобщаваме, че на 7 юни 2018 г. почина доц. д-р Мимоза Контева (1952-2018). Погребението ще се състои на 09 юни 2018 г. (събота) на Централните Софийски гробища от 10:00 ч., а от 10:30 ч. е поклонението в черквата на Централните гробища.

Мимоза Контева е родена през 1952 г. в София. Назначена е като асистент още през 1978 г. в новосъздадената катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда към Геолого-географски факултет на Софийски университет, а през 1981 г.. защитава дисертационен труд. През 1995 г. е избрана за доцент. Ръководител е на катедрата от 2002 до 2006 г. Докторската дисертация на Контева е посветена на ландшафтите в Карловската котловина и оградните ѝ склонове. Контева прави собственоръчна карта на ландшафтите в Карловската котловина, на база собствени научни изследвания, което се счита за нейния най-голям научен принос. Специализирала е в Германия. Работи в областта на картирането на ландшафтите, структурата и динамиката на природните комплекси, антропогенното ландшафтознание. Преподава курсове „Природна география на континентите и океаните“, „Ландшафтна екология“, „Природна география на Балканския полуостров“. Ръководила е магистърската програма „Физическа география и ландшафтна екология“.

През 2016 г. Мимоза Контева се пенсионира, след 38-годишна научно-преподавателска дейност в катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда към Геолого-географски факултет на Софийски университет и направени множество приноси за развитието на природната география като наука в България.

Поклон пред светлата й памет!

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Панорамата от кулата на Джото, Флоренция

ггф