Кюстендил обяви 1690 декара вековни гори за защитени

На 28 май 2020 г. Общинският съвет на Кюстендил, по предложение на кмета на Общината, прие решение за обявяване на 1690 декара вековни гори под защита. Това са „гори във фаза на старост“ и се намират в землищата на селата Дождевица, Жиленци и Гюешево, община Кюстендил. Така тя стана третата община в България, след Ботевград и Севлиево, която поставя вековни гори под защита.

Най-старите гори са с определена възраст от 170 години. Разположени са в част от защитените зони от Натура 2000 „Осогово“ – по директивата за птиците и „Осоговска планина“ по директивата за местообитанията. предложението е направено от WWF – Световен фонд за дивата природата, Дунавско-карпатска програма България след теренно проучване в периода 2017 – 2019 г., при което „горите във фаза на старост“ са възприети като девствени гори, представляващи екосистеми със запазена структура и са най-ценни от екологична гледна точка, тъй като са дом на удивително биологично разнообразие. В защитените територии не се допуска лесовъдна намеса и добив на дървесина.

Старите гори са едни от последните кътчета дива природа, които са слабо повлияни от човека. Те все още съхраняват примери за биологично разнообразие, характерно за девствените гори, съществували някога в цяла България. Eдинствено в старите гори дърветата достигат пределната за вида си възраст, често между 300 и 400 години и придобиват величествени размери от над 40 – 50 m височина и 1 – 2 m дебелина, като загиват, без да бъдат отсечени. Днес старите гори в България са съсредоточени предимно в места, където достъпът все още е ограничен поради липсата на пътища или стръмен релеф. Повече данни за тях може да намерите в GIS платформата на WWF за горите в България.

Източник: Община Кюстендил

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Пролетна панорама към Пирин от село Добърско

ггф