Хората са променили повече екоситемата на Северна Америка, отколкото заледяванията

Човешката дейност, включително селското стопанство, са оказали по-голямо влияние върху растенията и животните в Северна Америка, отколкото ледниковите епохи. Тези данни са представени на годишната среща на Американското екологично дружество. Те разкриват, че през последните 250 години са намалели площите на тревните съобщества в прериите и горите, дори в по-голяма степен, отколкото през последните 14 000 години. Вероятно това се дължи на човешката дейност. Направените геоложки проучвания и взетите проби дават възможност да се обособи нова геоложка епоха – Антропоцен, чието начало е преди 250 години.

През последните 10 години се дискутира кога точно хората започват сериозно да оставят отпечатък върху природната среда. Някои са на мнение, че това започва с развитието на земеделието преди хиляди години, нарушавайки връзката между растенията и животните. Други смятат, че от хиляди години се наблюдава добив и преработка на метали, което означава – Антропоценът предшества индустриалната революция. За геолозите обаче този период започва в средата на XX в., с ядрените взривове и огромните добиви на полезни изкопаеми.

Екипът на д-р M. Allison Stegner. Източник: allisonstegner.com

Но някои скептици предполагат, че ледниковите епохи са оказвали по-голям ефект върху екосистемите. Екипът на палеоеколога д-р M. Allison Stegner от Станфордския университет прави проучване с помощта на фосили. Те дават възможност да се установи например кога прериите се превръщат в гори или кога смърчовата гора става дъбова. След приключване на последния ледников период, горите и тревните съобщества се възстановяват в Северна Америка и остават стабилни в продължение на хилядолетия. Екипът на д-р Stegner установява 10 резки промени на всеки 100 проби в период от 11 000 години (до 1700 г.), докато за времето от 1700 до 1950 г. се наблюдават 20 резки промени на 100 проби. Това изследване дава основание да се смята, че хората през последните 250 години са оказали по-голямо влияние върху екосистемата на Северна Америка, отколкото заледяванията на континента.

Д-р M. Allison Stegner. Източник: allisonstegner.com

Установяват се и регионални различия. През последните 250 години югозападната и югоизточната част на САЩ се използват все повече за земеделия или са залесени. Части от Аляска и Северна Канада продължават да губят своите ледници.

Снимките се ползват с разрешението на д-р M. Allison Stegner за geograf.bg.
Източници:
Pennisi, Elizabet. Humans have altered North America’s ecosystems more than melting glaciers. Science, doi:10.1126/science.abe1902
Noor, Dharma. Humans Have Changed North America More Than an Ice Age

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Врачешкият манастир "Свети Четиридесет мъченици"

ггф