Калофер

Залез над Калофер

Поглед към Райското пръскало сред "адските" скали

Поглед от хълма, на който е разположен храмът "Св. Архангел Михаил" в Калофер

Паметникът на Христо Ботев в родния му Калофер

Настоящият ни тест е посветен на гениалния поет и революционер Христо Ботев!

Започни

Няколко реки в България носят името Бяла река. Една от тях е в Калоферската планина, Централен Балкан. Тя е приток на Стряма и преминава през едно от най-хубавите кътчета на България.

ггф