География

География

 
Произход на думата
 
Произходът й е от старогръцки език: γαία (гея - земя) и γράφω (графо - пиша, описвам). Това е науката, която изучава географската обвивка на планетата Земя - мястото, където са в допир скали (литосфера), въздух (атмосфера), вода (хидросфера) и живот (биосфера). Заражда се от дълбока древност и до наши дни се е превърнала в сложна система от естествени и обществени науки, изучаващи процесите и взаимовръзките между природните (физическите) и антропогенните (обществени, социално-икономически) явления и обекти. Ако историята е хронологична наука (наука за времето), то географията е хорологична наука (наука за пространството). 
 
 
Подялба на географската наука
 
В географията се отделят няколко големи групи от специализирани географски науки:
 
- група на естествените географски науки или наричани още физикогеографски науки (обща физическа география, геоморфология, хидрология, климатология, биогеография, палеогеография, география на почвите, ландшафтознание и др.) 
 
- група на обществените географски науки (политическа география, география на населението, икономическа география, електорална география, медицинска география и др.) 
 
- група на картографските науки (математическа география, картография, геодезия, географски информационни системи (ГИС) и др.)
 
- група на регионалните географски науки (регионална география, странознание, краезнание и др.)
 
- други географски науки (теоретична география, военна география, приложна география и др.).
 
Чрез фундаменталните си изследвания географията участва активно в решаването на редица практически задачи свързани с регионалната икономика, регионалното планиране, екологичните проблеми и опазването на околната среда.
 
Терминът на други езици

English

Deutsch

Русский

Español

Français

Italiano

Português

Geography

Geographie,
Erdkunde

География

Geografía

Géographie

Geografia

Geografia

Публикувано от Анонимен (непроверено)

1 Коментара - География

Велислава (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Може да допълните, че днес Социалната и Радикална География, като част от Обществената, са най-модерните и най-много коментираните (с техните производни) географски направления, които всъщност дори не се споменават по-горе. И като цяло развийте малко въпроса за обекта на изследване, защото звучи като от учебник през 90-те :) На добър път със сайта.

Сподели

Снимка на деня

Изглед от старата част на гр.Телфорд, разположен на р. Севърн, Западна Англия

ггф