10-ти национален конкурс за детска карта на света „Ние обичаме картите”

Шестте най-добри карти ще участват в международната изложба по време на 28-та Международна картографска конференция във гр. Вашингтон, САЩ, 2 – 7 юли 2017 г.
 
Националният организатор изпраща наградените карти, придружени с доклад за протичане на конкурса. Може да бъде представен и видеоматериал за събитието. Сертификатите на наградените се изпращат до националните представители в МКА.
 
 
Участниците ще бъдат разпределени в 4 възрастови групи:
 • до 6 години;
 • 6 – 8 години;
 • 9 – 12 години;
 • 13 – 15 години.
Във всяка възрастова група ще бъдат излъчени победители, които ще участват чрез картите си в Международния конкурс, ще бъдат раздадени грамоти и награди.
 
Участникът, получил най-много гласове от журито, ще получи Голямата награда – ДРОН
 
WLtoys V686G 4CH 5.8G FPV Real Time Transmission
 
Всяка карта може да бъде изработена максимум от трима автори, като всички автори са в една възрастова група. Ако броят на авторите е по-голям, картата се дисквалифицира и не участва в конкурса.
 
Картите трябва да бъдат получени най-късно до 25 февруари 2017 г. на адрес:
 
За конкурса „Детска карта на света”
Проф. Румяна Вацева
Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3
1113 София
 
Присъдените награди ще бъдат обявени на 10 март 2017 г. с откриване на изложба на всички участващи детски карти и церемония за награждаване на победителите в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София.
 
Международен конкурс за детска карта на света
 
Наградата „Барбара Печеник” е създадена от Международната Картографска Асоциация през 1993 г. в памет на Барбара Печеник, бивш вицепрезидент на МКА и картограф, занимавала се през целия си живот с детско картографиране. Целта на конкурса е децата да бъдат провокирани към творческо изобразяване на света чрез художествени методи.
 
Наградите се дават всеки две години по време на Конференция или на Генерална Асамблея на МКА, като се препоръчва минимум една награда за континент и се взема предвид възрастта на детето, изработило рисунката. Наградените рисунки могат да се изпращат до международни организации (UNICEF и др.) за одобряване като поздравителни картички или други публикации.
 
Цели на конкурса
 
Целите на конкурса са да съдейства за творческото изобразяване на света от децата, да повиши тяхната картографска осведоменост и да ги направи по-осъзнати за околната среда.
 
Правила на конкурса
 
Държавите-членки на МКА организират национален конкурс за карти на тема: „Ние обичаме картите” („We love maps”), изработени от деца под 16 години. Това е избраната тема за Международния конкурс за детска карта на света „Барбара Печеник” за две последователни конференции (2017 г. и 2019 г.).
 
 
Международното жури има три критерии за оценка:
 
1. Ясно послание (ясна връзка между форма, очертание и използване на картографските елементи, творчески съобразени с темата на конкурса);
 
2. Картографско съдържание (ясно изображение на целия свят или на голяма част от света, в което очертанията и относителното положение на сушата и океаните са точни съобразно възрастта на детето и в контекста на използваната „проекционна система”);
 
3. Качество на изпълнението (подходящи картографски елементи, като картографски знаци, цветове, географски наименования, надписи и т.н., свързани с темата на конкурса: ясно и четливо представяне на точковите, линейните и площните знаци като изобразителни средства върху хартия или друга повърхност, нарисувани или изработени от регламентирани материали; изразително представяне и целесъобразно използване на цветовете, т.е. различна интензивност за количествени характеристики и различен цвят за качествени характеристики; цялостно естетическо качество по отношение на баланса и хармонията на елементите на изображението).
 
Изисквания към картите:
 • Максималният размер на картата не трябва да надвишава А3 (420 mm x 297 mm или 17 x 11 inches).
 • Повърхността трябва да бъде гладка или с релефност не повече от 5 mm  или 0.2 inches, като релефните елементи трябва да са добре фиксирани.
 • Картата може да бъде изработена от всякакви нечупливи материали (т.е. без стъкло).
 • Не трябва да има подвижни или сгъваеми елементи, покриващи части от картата (Забележка: изпратените карти ще бъдат снимани или сканирани и цялата рисунка трябва да бъде видима в едно сканирано или заснето изображение).
 • Не трябва да се използват нетрайни материали (напр. листа на растения).
 • Картите не трябва да са ламинирани, защото това нарушава вида (повърхността) на рисунката.
 • Могат да бъдат използвани всякакви „картни проекции”, за да бъде изобразена бреговата линия и други небходими елементи (например, държавни граници или географска мрежа). Картата трябва да бъде оригинално изработена, като могат да се използват традиционни методи (цветни моливи, водни бои и др.) или компютърна програма.
 • Всяка карта трябва да има етикет, поставен на обратната страна, със следното съдържание: име на детето, години, адрес на училището или художествената група, държава, снимка на детето (по възможност) и заглавие на творбата на български и английски (или френски) език. Ако детето участва индивидуално (не чрез училище или художествена група), неговите законни представители (родителите) ще решат дали да напишат личния си адрес. В случай, че не са съгласни да се публикува личен адрес, официалният адрес на Националната комисия на МКА ще бъде използван за бъдещи контакти.
 • Родителите на победителите в националния конкурс (избрани да представят страната си в Международната изложба) трябва да подпишат официална форма на МКА за съгласие техните деца да участват в международния конкурс и бъдещо публикуване на рисунките.
 • Наградените рисунки ще бъдат предоставени от МКА на международни организации (UNICEF и др.), както и на картографски, ГИС и други организации (напр. ЕСРИ) за одобряване като поздравителни картички, постери или други публикации, които най-добре ще представят картите от конкурса. МКА също може да ги използва. Всеки участник е съгласен на репродукция на неговата карта от МКА и други международни и национални организации или сканиране за публикуване в интернет от Университета Карлтън, Канада (от името на МКА) без консултации с автора или без заплащане на авторски права.
 • Картите от Международния конкурс ще се съхраняват в картографската библиотека на Университета Карлтън, Канада и ще бъдат достъпни на уебсайта на библиотеката.
История на националния конкурс
 
България е участвала в 9 международни конкурса – в Канада (1999), Китай (2001), ЮАР (2003), Испания (2005), Русия (2007), Чили (2009), Франция (2011), Германия (2013) и Бразилия (2015), като в шест от конкурсите печели награди за най-добра карта в различни възрастови групи.
 
Картите, участвали в Международните конкурси, могат да бъдат разгледани на адрес: https://childrensmaps.library.carleton.ca/
 
 

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Поглед към високите части на планината Кушница в Гърция

ггф