Железни врата

Река Дунав при Железни врата

Изглед от проллома на р. Дунав - Железни врата (Джердап), разположен между Сърбия и Румъния

Дунав при Железни врата

ггф