Железни врата

Оригинален туристически комплекс Егрета (бяла чапла) на брега на яз. Железни врата до селището Берзаска, Румъния

Река Дунав при Железни врата

Изглед от проллома на р. Дунав - Железни врата (Джердап), разположен между Сърбия и Румъния

Дунав при Железни врата

ггф