Задбалкански котловини

Железопътният мост при с. Буново

Поглед към Сливенската котловина

ггф