Вади Рум

Скална арка в пустинята Вади Рум, Йордания

Палатков лагер в пустинята Вади Рум, Йордания