Тирана

Изглед от албанската столица Тирана

В националния парк „Дайти“, Албания

ггф