Сопот

На брега на яз. „Сопот“ в Предбалкана

Край язовир Сопот

ггф