Седемте рилски езера

Изглед от Северозападна Рила

ггф