Седемте рилски езера

Над Седемте рилски езера

Изглед от Северозападна Рила

ггф