Ртан

Поглед на запад от планината Ртан, Сърбия

ггф