Куманица

Манастирът Куманица в долината на река Лим, Сърбия

ггф