Кръстец

Из Стара планина, недалече от гара Кръстец