Комо

Изглед от ез. Комо и красивите му брегове

Сред водите на езерото Комо, Италия

ггф