кален вулкан

Фотописът разкрива част от прелестите на Азербайджан.

ггф