Източна Рила

Летен изглед от Мусаленското езеро в Рила

ггф