Гребен планина

Из Ябланишкото ждрело

Гледката от връх Драговски камик в Гребен планина

ггф