Фарцорски острови

Фарът на остров Микинес, Фарьорски острови

ггф