Централна Рила

Поглед към Смрадливото езеро в Рила планина

Изглед към Централна Рила

ггф