структура

Представата ни за Земята е твърде плитка - буквално. Всичко, което възприемаме, от дълбините на океана до най-високите планински върхове, e само докосване до повърхността на най-горния пласт на планетата - земната кора. Тя е дебела едва до около 8 km под океана и до 40 km на сушата, а с радиус от 6371 km Земята крие множество тайни.