Рекордна численост на червеногуши гъски през март в страната

Тази численост на червеногушите гъски се равнява на почти 35-50% от световната популация на вида и е необичайно висока за това време от годината. Основната причина са необичайните за март снеговалежи и студения атмосферен фронт в целия западно- и северночерноморски регион, който е основно зимовище на червеногушата гъска.
 
„Ниските температури и голямата снежна покривка най-вероятно е изтласкала на юг голям брой птици точно в периода на подготовката им за обратния прелет към местата им за гнездене“ – смятат наблюдаващите екипи.
 
„Страната ни и особено района на Приморска Добруджа имат ключово значение за опазването на червеногушата гъска в международен план, което още веднъж се потвърди при мониторинга на вида в началото на март“ – допълват те.
 
По-голямата част от червеногушите гъски – 17 106 индивида са наблюдавани основно в Езерецко езеро, което е част от Шабленски езерен комплекс. Това е най-голямата численост на червеногуши гъски в страната за това време от годината. Заедно с червеногушите гъски в района са установени и 18 284 големи белочели гъски.
 
По-същото време в южната част на Черноморското Крайбрежие в района на Атанасовско езеро край Бургас, екипът на БДЗП е наблюдавал други 5000 червеногуши гъски в смесено ято с над 20 000 големи белочели гъски, пасящи в обработваемите площи край солената лагуна.
 
В Шабленското езеро е наблюдавана и рекорда за последните години численост на малки нирци – 82 индивида. В Шабленския езерен комплекс и езерото Дуранкулак са установени и голям брой патици и потапници, например белооката потапница, както и различни видове дъждосвирци и чайки.
 
Мониторингът на влажните зони по Северното Черноморие и в района на Бургас се извършва по проект „Опазване на червеногушата гъска по прелетния ѝ път“, финансиран от програма LIFE на ЕС и изпълняван от Българско дружество за защита на птиците с още 10 партньора от Русия, Румъния, Украйна и Казахстан. 
 
Източник: БДЗП
 
 

Публикувано от geolub

ггф