В помощ на учениците: Регионални аспекти на демографския проблем

Регионални аспекти на демографския проблем. В началото на ХХ век на Земята живеят под 2 млрд. души. В края на второто десетилетие на ХХI век населението на Земята е около 7,7 млрд. души. Прогнозата за средата на века е населението да бъде над 10 млрд. души. Съвременното нарастване на човешката популация е безпрецедентно явление в историята. Благодарение на модерната медицина (ваксини, антибиотици и т.н.) продължителността на живота се увеличава непрекъснато, а детската смъртност намалява. В цялостната демографска картина на света обаче има силни контрасти, чрез които се изразява демографският проблем. В света се обособяват няколко региона, в които раждаемостта е драстично по-висока (20 - 45 ‰) спрямо останалите части на света. Там се акумулира най-големият прираст на населението: Африка, Южна и Югоизточна Азия, Латинска Америка. Географската наука ясно доказва обвързаността на високата раждаемост с няколко конкретни фактора: традиции, образование и обществено развитие.

Коефициент на раждаемост в света (‰)

За редица религиозни и етнически общности семейният модел с много деца е традиционен и той се запазва в наши дни. Същевременно е доказано, че общности, в които хората не са образовани имат повече деца – жените без образование средностатистически раждат много повече деца спрямо образованите жени. Общества, в които няма здравно и сексуално образование сред населението и в които правата на жените не се зачитат, са предразположени към проявление на демографския проблем.

Коефициент на грамотност на населението в света (%)

Демографският проблем има и друго лице – обезлюдяването на отделни страни и региони и свръхконцентрацията на населението в конкретни части на света. Глобална тенденция е селското население да намалява. В близките десетилетия се очаква над 65% от хората да живеят в градовете. Това води до обезлюдяването на селските райони и преди всичко тези в планините. През последните 3 десетилетия на света започва да се наблюдава и още една демографска тенденция – държави с намаляващ брой на населението в резултат на емиграция и висока смъртност. Преди всичко всичко в тази група влизат бившите социалистически държави от Източна Европа и държави с военни действия като Сирия. Друга група държави като Германия, Япония и др. също има отрицателен прираст на населението. Той се дължи на промени в традиционния семеен модел и ценностите на обществото.

Относотелен дял на населенението в света, живеещо в градовете

Автор: Димитър Желев

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Изглед към град Чефалу, Сицилия

ггф